De volgende dingen kunnen er aan de hand zijn:

- Je hebt je mobiele internet nog aan staan op je mobiel.  Schakel deze uit.
- Je bevind je met je mobiel niet in hetzelfde netwerk als je camera. Zorg ervoor dat je met je mobiel verbonden bent met hetzelfde netwerk als je camera.
- Je hebt na de reset van de camera de camera niet uit je app verwijderd. Verwijder deze uit de app.
- Je camera is niet op je modem aangesloten maar aan een router of extender. Sluit je camera aan op je hoofdmodem van je provider.
- UPnP (Unversal Plug and Play) staat niet ingeschakeld in je modem. Schakel UPnP als instelling in op je modem.
- Je modem heeft restricties ten opzichte van je camera. Kijk in je modem in het netwerkoverzicht, vind je camera en zet de restricties voor dit apparaat op Unrestricted.
- De reset van de camera is niet goed gelukt. Houd de reset knop voor ongeveer 30 seconden ingedrukt. Wacht daarna 2 minuten en maak de camera voor een minuutje stroomloos. Hierna zou de camera een goede reset gehad hebben. Na het insteken van de stekker duurt het ongeveer 1 tot 2 minuten voordat de camera weer compleet opgestart is.

Met bovenstaande zou je in de meeste gevallen je camera werkend moeten krijgen binnen je netwerk.