In de handleiding van de SA-210 staat beschreven dat het LED lampje om de 43 seconden knippert om te laten zien dat de rookmelder nog betrouwbaar is. 

Om energie te besparen hebben wij dit gewijzigd naar 434 seconden! Het kan zijn dat de informatie in de handleiding niet meer actueel is.