De productiedatum vind u op de achterkant van de COA3910 wanneer u het achterkantje eraf schuift vindt u een sticker met daar op de letters PD gevolgd door 4 cijfers. Deze betreffen de maand en het jaar van de productiedatum. Dus als voorbeeld PD:1021 betekend geproduceerd in oktober 2021. 


Hopelijk heb ik u hiermee voldoende informatie verschaft.