Nee, de GA-10 detecteert uitsluitend butaan en methaan.